Portfolio - davidschwartzphoto
Powered by SmugMug Log In

Model: Kelly Thompson, Stylist: Chrissy Lotenero, Make-up: Missie Dobos-Vanek, PA: Christopher Schwartz, AD: Krystle Steinbach, Photographer: David Schwartz

ChrissyDavid Schwartz PhotographyHair StyleKelly ThompsonModelSanto Salon